donderdag 3 september 2020

Info over groep 4


Ben jij ouder van een kind die in groep 4 zit? In dat geval is er een heleboel informatie waar je wel eens wat meer over zou willen weten. Want hoe zit het met vakken als taal, schrijven en rekenen en hoe zit het met de sociale ontwikkeling van kinderen in deze klas? Hoe zit het nu eigenlijk met al de toetsen, zoals Cito-toetsen in groep 4? Het zijn vragen die opvoeders met een kind dat in groep 4 zit zich vaak zullen stellen. Gelukkig geeft Groep4Site antwoord op veel van die vragen en dient als handleiding voor ouders met een kind in groep 4 van school. Kom naar deze website door hier te klikken.

donderdag 27 augustus 2020

Onderwijs FM met podcasts


Podcasts zijn tegenwoordig erg in en worden door steeds meer mensen gevolgd. Mensen kunnen dan ook makkelijk zelf een podcast beginnen en op die manier volgers verzamelen, zoals een echte dj op de radio. steeds meer podcasts terug. Dat kunnen dan de podcasts zijn van onderwijsgevenden of andere deskundigen, dan weer zijn het de studenten die er eentje opgericht hebben. als ouder en opvoeder volgen? Er is veel terug te vinden en maar net wat je smaak is, over het lesgeven zelf of meer over het opvoeden. Om je op weg te helpen, deze podcast die in groep 4 zitten, want deze podcast gaat over de belangrijkste zaken in groep 4.

woensdag 5 augustus 2020

Waarom iedere ouder voor zou moeten lezen

Behoorlijke kans dat jij of je partner je kind voorleest voor het slapengaan of gewoon overdag. Voorlezen is natuurlijk gezellig, leuk, maar ook van belang voor de ontwikkeling die je kind doormaakt. Doe jij hier nog niet aan, dan wordt het de hoogste tijd dat wel te gaan doen. De belangrijkste voordelen van voorlezen zetten we dan ook graag in dit artikel op een rij. De taalkundige ontwikkeling wordt sterker door voorlezen, want je zoon of dochter leert hoe zinnen opgebouwd zijn en je kind leert nieuwe woorden kennen. Diverse onderzoeken laten zien dat kinderen die veel voorgelezen zijn betere leescondities trainen. Dat betekent net zoveel als dat deze kinderen sneller en beter lezen. Daarnaast zijn deze voorgelezen kinderen ook nog eens sterker in het communiceren met anderen en kunnen zich verbaal beter uiten. Daarbij is het ook nog eens zo dat kinderen en ouders een betere band krijgen als er werd voorgelezen. De fantasie en creativiteit van kinderen die voorgelezen worden ontwikkelt zich beter, mede doordat ze alles meemaken in een fantasiewereld. Waaronder zaken die in het echt natuurlijk onmogelijk zijn. Door al die voordelen mag het duidelijk zijn dat op jonge leeftijd voorlezen veel voordelen kent.


donderdag 9 juli 2020

Cito-toets groep 4 oefenen


Leerlingen in groep 4 doen tweemaal per jaar een Cito-toets van het LVS. De eerste Cito wordt afgenomen in januari , de M4-toets. De tweede toets vindt plaats in mei of juni en betreft de E4-toets. Wat is nu belangrijk om als ouders en opvoeders te weten? Via dit artikel leggen we alles uit over de Cito-toetsen die in groep 4 worden afgenomen. Daarmee bent u geïnformeerd.

Om te starten zijn dit de Cito’s die in januari en mei worden afgenomen: rekenen, woordenschat, spelling en begrijpend lezen. De kinderen worden bevraagd over alle onderdelen die in groep 4 aan bod komt. Dat gaat dus over: rekenen met tientallen en tot en met de honderd, rekenen met erbij en eraf, delen en vermenigvuldigen. Wat betreft spelling gaat het om het goed kunnen schrijven van woorden met categorie├źn of werkwoorden. Woordenschat wordt getoetst aan de hand van de woorden die leerlingen van groep 4 moeten kunnen. Bij begrijpend lezen en tekstbegrip gaat het om de manier waarop kinderen teksten begrijpen. Ieder van deze vakken komen tijdens de lessen in groep 4 aan de orde en zouden dus gemaakt moeten kunnen worden.
Wat is de reden dat de basisschool de toetsen af? Wat is zo zinvol aan de uitslag en scores? De school vindt het belangrijk om de doorgaande lijn van kinderen in kaart te houden. Door tweemaal per jaar te toetsen is het leergedrag te signaleren. De docenten kunnen zien of individuen of groepen genoeg en naar verwachting vooruitgang boeken. Als dat niet zo is, dan ken een plan worden opgesteld om de leerling te helpen. Daarbij zijn de Cito-scores van belang voor de uitstroom na het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Cito-scores tellen dan zwaar mee.

Natuurlijk is het de bedoeling dat de basisschool leerlingen voorbereid op de toetsen van januari en mei. De inhoud van de toetsen komt dan ook terug in de les. Het is dus aannemelijk dat kinderen vanzelf worden getraind voor de Cito’s. Toch gaat die vlieger niet altijd op, want de Cito’s verschillen behoorlijk van de normale toetsen. Niet alleen de inhoud is soms verder, ook de wijze van bevraging is anders dan op de methodetoetsen. Het is dus niet raar dat de meeste ouders ervoor kiezen om de Cito-toetsen te trainen. Om dat goed te doen heb je professionele oefenboeken nodig, die weten wat er in groep 4 aan bod komt. De boeken van uitgeverij Educazione kunnen helpen om leerlingen goed voor te bereiden op de Cito M4 en E4.


Uitgeverij Educazione heeft drie oefenboeken uitgebracht voor kinderen in groep 4. In het eerste deel worden leerlingen goed voorbereid op de M4-Cito, terwijl deel 2 voorbereidt op de toetsen van E4. Deel 3 beslaat het meest complete boek en betreft een combinatie van deel 1 en 2. Meer dan 33 opdrachten per boek bieden de oefenboeken volop oefenmateriaal om de Cito-toetsen van groep 4 met uw kind te oefenen. Wat betreft de vakken rekenen, begrijpend lezen, woordenschat en spelling komt alle inhoud aan bod. De professionele oefenboeken van Educazione worden door veel ouders ingezet om hun kinderen in groep 4 te helpen voorbereiden op de toetsen die op de basisschool worden afgenomen. Educazione’s oefenboeken zijn digitaal en fysiek verkrijgbaar. Voor meer info bezoek je deze website.

 

Samenvattende woorden

In groep 4 van de basisschool worden 2 heel belangrijke toetsen gehouden: de Cito-toets M4 en de Cito-toets E4. De toetsen gaan in op rekenen en taal en zijn belangrijk omdat ze de doorgaande lijn laten zien. Leraren gebruiken deze resultaten om kinderen te helpen bij hun ontwikkeling. Omdat deze toetsen erg belangrijk zijn kiezen veel ouders en opvoeders ervoor om hun kinderen thuis extra voor te bereiden op deze toetsen. De oefenboeken van Educazione kunnen daarbij helpen. In deze Cito-toets Oefenboeken komen alle onderdelen en vakgebieden uit groep 4 aan bod en worden kinderen zeer goed voorbereid op alle toetsen van groep 4.

Info over groep 4

Ben jij ouder van een kind die in groep 4 zit? In dat geval is er een heleboel informatie waar je wel eens wat meer over zou willen weten. W...